C# Form | Kullanıcı Giriş Kontrolü
C# form ile kullanıcı giriş kontrolü nasıl yapılır?

ToolBox’dan ekleyeceklerimiz: 2 Label, 2 TextBox, 1 Button.

Button1_Click:

if (textBox1.Text == "" || textBox2.Text == "")

{

MessageBox.Show("Boş Alan Bırakmayın!");

}

else

{

if (textBox1.Text == "abcd")

{

if (textBox2.Text == "1234")

{

MessageBox.Show("Giriş Başarılı!");

}

else

{

MessageBox.Show("Şifre Yanlış!");

}

}

else

{

MessageBox.Show("Kullanıcı Adı Yanlış!");

}

}

 Çıktılar:

Bu alana reklam verebilirsiniz!