SQL | FULL OUTER JOIN
SQL FULL OUTER JOIN ile tablo birleştirme

Full outer join, sol(tablo1) veya sağ(tablo2) tablo kayıtlarında bir eşleşme olduğunda tüm kayıtları döndürür.

Not: Çok büyük sonuçlar döndürebilir.

İpucu: FULL OUTER JOIN ve FULL JOIN aynıdır.

FULL OUTER JOIN Kullanımı:

SELECT column_name(s)
FROM table1
FULL OUTER JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name
WHERE condition;

Bu alana reklam verebilirsiniz!