SQL | LEFT JOIN
SQL LEFT JOIN ile tablo birleştirme

Left join, sol tablodaki(tablo1) tüm kayıtları ve sağ tablodaki(tablo2) eşleşen verileri getirir. Eğer eşleşme yoksa sağ tablo(tablo2) boş(NULL) döner.

LEFT JOIN Kullanımı:

SELECT column_name(s)
FROM table1
LEFT JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name;

Bu alana reklam verebilirsiniz!