SQL | RIGHT JOIN
SQL RIGHT JOIN ile tablo birleştirme

Right join, sağ tablodaki(tablo2) tüm kayıtları ve sol tablodaki(tablo1) eşleşen verileri getirir. Eğer eşleşme yoksa sol tablo(tablo1) boş(NULL) döner.

RIGHT JOIN Kullanımı:

SELECT column_name(s)
FROM table1
RIGHT JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name;

Bu alana reklam verebilirsiniz!