SQL | COUNT(), AVG() ve SUM() Fonksiyonları
SQL COUNT, AVG ve SUM fonksiyonları ile satır sayısı, ortalama ve toplam alma

COUNT() fonksiyonu, belirtilen ölçütlere uyan satır sayısını döndürür.

AVG() fonksiyonu, sayısal bir sütunun ortalama değerini döndürür.

SUM() fonksiyonu, sayısal bir sütunun toplamını döndürür.

COUNT kullanımı:

SELECT COUNT(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

AVG kullanımı:

SELECT AVG(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

SUM kullanımı:

SELECT SUM(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

Bu alana reklam verebilirsiniz!