SQL | GROUP BY Deyimi
SQL GROUP BY ile verileri gruplama

GROUP BY deyimi, aynı değerlere sahip satırları, “her ülkedeki müşteri sayısını bul” gibi özet satırlarda gruplandırır.

GROUP BY deyimi genellikle sonuç kümesini bir veya daha fazla sütuna göre gruplamak için toplama işlevleriyle (COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG) kullanılır.

GROUP BY kullanımı:

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition
GROUP BY column_name(s)
ORDER BY column_name(s);

Bu alana reklam verebilirsiniz!