SQL | LIKE Operatörü
SQL LIKE ile arama yapma

LIKE operatörü, bir sütunda belirtilen bir kelimeyi aramak için bir WHERE deyiminde kullanılır.

LIKE operatörüyle birlikte sıkça kullanılan iki tip vardır:

  • % : Yüzde işareti sıfır, bir veya birden çok karakteri temsil eder.
  • _ : Alt çizgi tek bir karakteri temsil ediyor.

LIKE kullanımı:

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE column LIKE pattern;

Örnek:

SELECT * FROM Filmler WHERE FilmAdi LIKE '%SUİKAST%'

Filmler tablosundaki FilmAdi alanındaki "SUİKAST" geçen tüm verileri getirir.

Bu alana reklam verebilirsiniz!